Tin tức Quy trình nghiên cứu bản vẽ Shopdrawing trên Autocad

VNKedu

Thành Viên [LV 1]
1. Các giai đoạn thiết kế
+ Cơ sở => Kỹ thuật => Thi công => Vẽ Shopdrawing => Bản vẽ hoàn thành

2. Bản vẽ Shop
+ Là bản vẽ thi công, thể hiện tọa độ chi tiết lắt đặt của vật tư

3. Quy trình
+ Lập bảng tiến độ vẽ Shop: Thống kê số lượng bản vẽ cần vẽ
  • Bản vẽ định vị tọa độ trên mặt bằng
  • Bản vẽ đi dây, ống, phụ kiện
  • Bản vẽ chi tiết lắp đặt vật tư
  • Bản vẽ chi tiết ông thang qua các vị trí đặc biệt (dầm, tường,…)
+ Tổ chức nghiên cứ bản vẽ thiết kế

+ Thống nhất quy tắc đánh số bản vẽ

+ Tập hợp thư viện chung

– Lấy ký hiệu thiết kế về các thiết bị

– Phân loại thư viên theo thư mục
  • Điện: đèn, tủ, thang, ống, công tắc, ổ cắm, thang ngầm, trạm biến áp, máy phát
+ Triển khai vẽ: Bim đầy đủ hệ thống

– Tỉ lệ, màu sắc, nét vẽ

– Thao tác layout
  • Lập danh sách bản vẽ (bản vẽ thiết kế thi công)
Lập bảng tiến độ vẽ
  • Tập hợp thư viên vẽ theo các thư mục
Danh sach thu mục bản vẽ => Thư mục bản vẽ

Nguồn: http://vnk.edu.vn/nghien-cuu-ban-ve-shopdrawing-tren-autocad/
 
Bên trên