eBook SÁCH SCAN - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - PGS.TS NGUYỄN ĐỨC LỢI

gnuh109

Thành Viên [LV 6]
SÁCH SCAN - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - PGS.TS NGUYỄN ĐỨC LỢI

Mục lục:
Lịch sử phát triển, mục đích và ý nghĩa của điều hoà không khí.
Chương I: Các số liệu ban đầu.
Chương II: Phân tích các hệ thống điều hoà không khí.
Chương III: Tính cân bằng nhiệt ẩm bằng phương pháp truyền thống.
Chương IV: Tính năng cân bằng nhiệt ẩm bằng phương pháp Carrier.
Chương V: Tính chọn máy và thiết bị của hệ thống điều hoà không khí.
Chương VI: Tính toán thiết kế hệ thống đường ống nước.
Chương VII: Tính toán thiết kế hệ thống đường ống gió.

http://www.ebookbkmt.com/2016/01/sach-scan-huong-dan-thiet-ke-he-thong.html
http://www.ebookbkmt.com/2016/01/sach-scan-giao-trinh-thiet-ke-he-thong.html
 

vietfixjsc

Thành Viên [LV 0]
giá mà có bản word thì tốt quá,chắc là ảnh chụp rồi, mình dùng phần mềm đổi từ pdf sang word mà ko được :(
 

tuanpham90

Thành Viên [LV 0]
SÁCH SCAN - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - PGS.TS NGUYỄN ĐỨC LỢI

Mục lục:
Lịch sử phát triển, mục đích và ý nghĩa của điều hoà không khí.
Chương I: Các số liệu ban đầu.
Chương II: Phân tích các hệ thống điều hoà không khí.
Chương III: Tính cân bằng nhiệt ẩm bằng phương pháp truyền thống.
Chương IV: Tính năng cân bằng nhiệt ẩm bằng phương pháp Carrier.
Chương V: Tính chọn máy và thiết bị của hệ thống điều hoà không khí.
Chương VI: Tính toán thiết kế hệ thống đường ống nước.
Chương VII: Tính toán thiết kế hệ thống đường ống gió.

http://www.ebookbkmt.com/2016/01/sach-scan-huong-dan-thiet-ke-he-thong.html
http://www.ebookbkmt.com/2016/01/sach-scan-giao-trinh-thiet-ke-he-thong.html
A có file scan sách TK HT ĐHKK Theo Phương Pháp Mới không? Share giúp Em với.
Cảm ơn Anh!
 
Bên trên