Thảo luận Smarthome hay chỉ là auto home

kimanh01

Thành Viên [LV 0]
dù là khái niệm gì đi nữa thì đây cũng là một sự tiến bộ thật sự của khoa học đấy
 
Bên trên