Thảo luận Smarthome hay chỉ là auto home

dù là khái niệm gì đi nữa thì đây cũng là một sự tiến bộ thật sự của khoa học đấy
 
Back
Bên trên