Sumitomo khởi công nhiệt điện Vân Phong 1

panda

Thành Viên [LV 0]
http://vtcomtech.com/tin-tuc/16-tin-thi-truong/1768-tintuc-khoi-cong-nhiet-dien-van-phong-1
Tập đoàn Sumitomo ngày 26/8 đã khởi công nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1. Đây là nhà máy phát điện dùng than công nghệ siêu tới hạn công suất 1320 MW ( gồm 2 tổ máy 660 MW) tại khu kinh tế Vân Phong, Khánh Hòa. Đây là nhà máy xây dựng theo hình thức BOT (Xây dựng, Vận hành, Chuyển giao) bán điện cho EVN. Nhà máy có vốn đầu tư 280 tỷ yên ( khoảng 61.000 tỷ đồng) và sẽ phát điện thương mại vào năm 2023.
Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba ESS) ngày 29/4 thông báo đã ký hợp đồng tổng thầu EPC xây dựng nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 với Van Phong Power Company Limited, công ty đầu tư tại Việt Nam của Sumitomo. Toshiba ESS đứng đầu liên danh gồm 4 nhà thầu xây dựng nhà máy gồm: Toshiba ESS, IHI Corporation, CTCI Corp, Doosan Heavy Industries & Corporation.
 
Bên trên