Tin tức Tài liệu hướng dẫn Thiết kế giải pháp Chất lượng không khí cho các dạng công trình từ Panasonic

bluster

Thành Viên [LV 7]
Hi all,

Hôm nay mình xin chia sẻ tài liệu "Hướng dẫn Thiết kế giải pháp Chất lượng không khí cho các dạng công trình từ Panasonic".

Đây là tài liệu rất bổ ích cho kỹ sư thiết kế ĐHKK-Thông gió. Tài liệu sẽ hướng dẫn thiết kế các giải pháp về Điều hòa không khí, thông gió hướng tới chất lượng không khí bên trong nhà, nơi mà chúng ta dành phần lớn cuộc đời để sống làm việc, sinh hoạt.

1654572926257.png

1654572976052.png


Để cần tư vấn thêm về dự án cụ thể của bạn, có thể liên hệ Quang theo email: [email protected]
 
Bên trên