TÀI LIỆU LÒ CÔNG NGHIỆP

hieunguyen12

Thành Viên [LV 0]
TÀI LIỆU LÒ CÔNG NGHIỆP

Lò công nghiệp (LCN) là thiết bị nhiệt tạo ra môi trường có nhiệt độ cao để thực hiện các quá trình công nghệ nung nóng, nấu chảy, sấy Trong sản xuất, LCN thường gặp như: lò cao, lò nung, lò luyện thép để cán, rèn dập, lò nấu thủy tinh, lò ống quay sản xuất ximăng, lò sấy, lò điện.

MỤC LỤC

Chương 1 . Các đặc trưng cơ bản của LCN
- Phân loại lò CN
- Các đặc trưng cơ bản của LCN
Chương 2 . Các chế độ làm việc của lò CN
- Chế độ làm việc bức xạ
- Chế độ làm việc đối lưu
- Chế độ làm việc theo lớp
Chương 3 . Thiết bị đốt nhiên liệu
- Thiết bị đốt nhiên liệu rắn
- Thiết bị đốt nhiên liệu khí
- Thiết bị đốt nhiên liệu lỏng
Chương 4 . Các thể xây và khung lò
- Vật liệu xây lò
- Các thể xây của lò
Chương 5 . Hệ thống thoát khói và cấp gió cho lò
Chương 6 . Tính cân bằng nhiệt và lượng tiêu hao nhiên liệu
Chương 7 . Một số lò công nghiệp

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Phạm Văn Trí, Dương Đức Hồng, Nguyễn Công Cẩn – Lò Công Nghiệp. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. Hà Nội 1999
2. Hoàng Kim Cơ, Phạm Kim Đĩnh, Lê Xuân Khuông - Kỹ Thuật Nhiệt Luyện Kim. Nhà xuất bản Giáo dục 1998
3. Hoàng Kim Cơ, Đỗ Ngan Thanh – Tính Toán Kỹ Thuật Nhiệt Luyện Kim. Nhà xuất bản Giáo dục 2001

CHÚ THÍCH : TÀI LIỆU TRÊN GỒM FILE WORD + PDF + POWERPOINT

Ai download bài này thì liên hệ mình nhé !
Hoặc bạn có thể download tài liệu này trên trang gốc để ủng hộ tác giả


TÀI LIỆU LÒ CÔNG NGHIỆP
http://www.kilobooks.com/mo-hinh-5-ap-luc-m-porter-phan-tich-thi-truong-179988#post200060
 
Bên trên