Softs.CAD Tài liệu tự học Lumion

VietCAD Co.

Thành Viên [LV 0]
Là một KTS mọi người chắc đều nghe qua về phần mềm Lumion. Đây là một phần mềm thiết kế và kết xuất nhanh chóng, được sử dụng bởi nhiều công ty kiến trúc lớn trên thế giới.

Dưới đây là các hướng dẫn cho Lumion khi tương thích với các phần mềm khác: lol!

Lumion và Revit
Lumion và SketchUp
Lumion và ArchiCAD
Lumion và AutoCAD
Lumion và Allplan
Lumion và Vectorworks
Lumion và Rhinoceros
Lumion và 3ds Max

Trọn bộ tài liệu miễn phí cho người mới làm quen với Lumion tại đây
 
Bên trên