Thông báo khai giảng các Khóa Học Thiết Kế MEP

thanhxuannguyen1977

Thành Viên [LV 0]
mepcdesign.vn Thông báo khai giảng các Khóa Học Thiết Kế MEP trong tháng 4 với Giảng Viên: Kỹ Sư Nguyễn Xuân Thanh, 20 năm kinh nghiệm thiết kế & thi công sẽ trực tiếp đứng lớp giảng dạy.
Lớp Dạy Thiết Kế Điều Hòa Không Khí & Thông Gió theo Tiêu Chuẩn & Quy Chuẩn MEPC-MVAC 6 : Khai Giảng Ngày 07-04-2020.
Lớp Dạy Thiết Kế Cấp & Thoát Nước theo Tiêu Chuẩn & Quy Chuẩn MEPC-P&S 5: Khai Giảng Ngày 06-04-2020.
Lớp Dạy Thiết Kế Phòng Cháy & Chữa Cháy theo Tiêu Chuẩn & Quy Chuẩn MEPC-PCCC 8: Khai Giảng Ngày 05-04-2020.
 
Bên trên