Thông báo khẩn, ngày mai 23-1-2011 nghỉ đá

tanthien

Thành Viên [LV 0]
Do số lượng người tham gia đá banh được vào ngày mai (23-1) quá ít nên chúng ta sẽ không đá. Thông tin về thời gian đá tiếp theo sẽ được thông báo sau.
 
Bên trên