Tin tức Thông báo thay đổi model quạt hút âm trần Panasonic

se7en

Thành Viên [LV 1]
Thông báo thay đổi model quạt hút âm trần Panasonic
Với mục đích cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu suất sản phẩm quạt hút âm trần Panasonic, công ty TNHH Panasonic Life Solutions Việt Nam, thông báo đến Quý đại lý về việc thay đổi của 4 sản phẩm quạt thông gió sản xuất tại Panasonic Ecology Systems (Thailand) Co., Ltd. bao gồm các sản phẩm liệt kê bên dưới:


Quạt hút âm trần cho chất lượng không khí tốt hơn
Những model quạt hút âm trần thay thế:
No. Model hiện tại Model mới
1 FV-17CU7/FV-17CU704 FV-17CU8/FV-17CU804
2 FV-24CU7/FV-24CU704 FV-24CU8/FV-24CU804
3 FV-24CH7/FV-24CH704 FV-24CH8/FV-24CH804
4 FV-24CD7/FV-24CD704
FV-24CD8/FV-24CD804

Các sản phẩm mới đã được triển khai trên toàn hệ thống phân phối từ tháng 11/2019
 
Bên trên