Tin tức Tiêu âm ống nước

Aerofoam

Thành Viên [LV 2]
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn trở về căn hộ sang trọng, muốn được thư giản, nghỉ ngơi.
Nhưng những tiếng ồn thật khó chịu, nhất là tiếng ồn của đường ống nước thải.
Hãy liên hệ với chúng tôi để giải quyết những "phiền toái" này.
#Aerofoam #Aerosound #Acoustic #lagging #Wastewater
 
Bên trên