Thảo luận Tìm hiểu về gốc tọa độ trong Revit (Project base points and Survey Points)

bluster

Thành Viên [LV 7]
Mỗi dự án có một điểm cơ sở của dự án (Project base point) và một điểm khảo sát (Survey Point), mặc dù chúng có thể không được hiển thị trong tất cả các khung nhìn, bởi vì các thiết lập tầm nhìn và view template đã ẩn chúng đi. Chúng không thể bị xóa và mặc định trùng với nhau.
Overlapoing%2BPoints.JPGProject Base Point:

Project.JPG

Điểm cơ sở dự án xác định điểm gốc (0,0,0) của hệ thống tọa độ của dự án. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định vị trí xây dựng trên công trường và định vị các yếu tố thiết kế của một tòa nhà khi xây dựng. tọa độ điểm và cao độ điểm đó sẽ lấy dự vào hệ thống tọa độ của dự án được hiển thị liên quan đến điểm này.


Survey Point:


Điểm khảo sát đại diện cho một điểm được biết đến trong thế giới vật chất thật ngoài đời, chẳng hạn như là một dấu khảo sát trắc địa. Các điểm khảo sát được sử dụng để định hướng một cách chính xác hình học xây dựng trong một hệ thống tọa độ khác, chẳng hạn như hệ thống tọa độ sử dụng trong một ứng dụng công trình dân dụng. Survey point sẽ được sử dụng hiệu quả trong trường hợp chúng ta cần link nhiều mô hình với nhau vào trong một mô hình chung.

Như vậy có thể hiểu, Project Base point là điểm gốc của mỗi mô hình riêng lẻ. Còn Survey point là điểm gốc chung của các mô hình rời rạc.


Hiểu rõ hệ trục tọa độ sử dụng trong Revit sẽ giúp cho việc tránh sự không trùng khớp và xử lý các tình huống liên quan khi chúng ta link giữa các mô hình với nhau sau này.
Để làm được điều đó, cần xác định rõ Project base point và Survey point ngay từ khi bắt đầu dự án Revit và được mô tả cụ thể trong tài liệu Kế hoạch triển khai BIM (BIM Execution Plan).

Nguồn: Autodesk
 

phungnguyenngoc

Thành Viên [LV 0]
trong dự án có thể xem toạ độ của các điểm tuỳ theo tham chiếu :
tham chiếu Project base point : có toạ độ tương đối theo công trình
tham chiếu Survey point : có toạ độ theo hệ thống ( ví dụ của VN2000)
có thể tham khảo khái niệm toạ độ địa phương và toạ độ toàn cục trong SAP
 
Bên trên