Cần giúp TÍNH LƯỢNG NƯỚC THẤT THOÁT

lê thiện

Thành Viên [LV 0]
Nhờ mọi người hỗ trỡ tính toán giúp mình lượng nước thất thoát qua lỗ thủng của đường ống với (ống ngang), các thông số đã có như sau:

- Ống HDPE 450.
- Diện thích vết thủng: 14cm2.
- Áp lực nước ra tại vết thủng: 3,4bar.
- Thời gian chảy: 14h40'
 
Bên trên