Tin tức Tính nămg mới của Revit MEP 2012

daongochungbk

Thành Viên [LV 6]
1. Sloped Piping
Sloped piping tools support enhanced productivity for piping design. Create pipe slope values and transfer from project to project for design efficiency. Define the rise over run and lay out your plumbing design more easily. Calculation is automatic and slope propagation is easier when you apply a slope to a run of multiple pipe selections through fittings. Tag invert elevations at the beginning or end of a pipe run, minimizing guesswork and manual calculations. Keep track of the current pipe elevation with dynamic on-screen tooltips while routing sloped piping. Connect between 2 points in space regardless of the slope required.
System Browser Enhancements
Gain greater flexibility during design, and focus on the systems that are important to you with an enhanced system browser feature. Select to view only the system you are working on. For example, you can view only the electrical systems and hide mechanical and plumbing systems from view. Check to see if elements are fully connected and contributing to system load requirements for more accurate sizing. See the total electrical load, air flow, or pipe flow at any point within a system.


Enhanced SystemsCreate and name custom duct and piping system types. Access properties for graphical overrides such as color, line weight, and line patterns to objects within a specific system. Assign objects to systems without needing to connect to system equipment. Annotate system geometry with a system abbreviation. Limit or turn off system calculations when not required.
Duct & Pipe Placeholders (cái này AutoCAD MEP có từ lâu rồi)Enhance design intent even from the earliest stages with placeholder objects for ducts and pipes. Use placeholders to determine location of duct or pipe runs prior to finalizing your designs. Easily convert placeholders to more detailed objects with fittings, and size the run once your design is finalized.


Duct & Pipe Insulation & Lining (phần này thua AutoCAD MEP rất xa)
Using a single command, add insulation to entire duct and pipe runs. For even greater detail, add lining to duct. Include important design details with a single command and then perform interference checking on the insulation to avoid conflicts with other systems or structural and architectural objects. Automatically adjust duct sizes when you’re sizing ducts that include lining.

Panel Schedules (Rất tốt)
Work dynamically and experience greater flexibility by displaying panel schedule totals in current or load values. Merge multi-poled slots into a single cell. Display load classification totals for individual circuits.
Point CloudsRevit Point Cloud tools connect laser scans directly into the Building Information Modeling (BIM) process, helping to accelerate renovation and retrofit projects. By visualizing point clouds directly within the Revit MEP software environment, it’s easier to author an as-built building information model with more confidence and accuracy.

Conceptual Energy Analysis (cái này có như không - vì anh em mình dùng chùa PM, chứ nói gì đến Subscription)Conceptual Energy Analysis tools* support sustainable design decision-making during early design. Using cloud-based analysis tools, you can compare the energy consumption and lifecycle costs of design alternatives within Revit MEP software. Analysis results are presented in a highly-visual, graphical format for easier interpretation.

*Web-based energy analysis is only available to Autodesk Subscription customers of Autodesk Revit MEP software or one of the Autodesk® Suites containing Autodesk Revit MEP, during the term of their Subscription.


Revit Server (Cấu hình phần cứng luôn mệt mỏi với mấy vụ này)
Revit Server helps project teams in different locations to more easily collaborate on shared Revit® models across a wide-area network (WAN) with the speed of a local-area network (LAN). Better maintain an integrated collection of Revit-central models on a single central server that can be accessed from local servers. Built-in redundancy supports protection in case of WAN connectivity loss.


Citrix Readiness (Cấu hình phần cứng luôn mệt mỏi với mấy vụ này)Revit MEP* is a Citrix Ready™ application, giving you more flexibility and option for working from remote locations using a single server.
*Additional Disclaimer: The Citrix application is network-based, and performance of Autodesk Citrix Ready Applications may vary with network performance. The software does not include the Citrix application, nor does Autodesk provide direct support for issues with the Citrix application. Users should contact Citrix directly with questions related to procurement and operation of the Citrix application.
Citrix is a registered trademark and the Citrix Ready logo(s) is a trademark of Citrix Systems, Inc.

3D Tagging (điều này thật tuyệt vời)

Family cho Piping và Electrical cũng được tạo nhiều hơn

Và còn một số tính năm của phiên bản 2011 được nâng cao hơn nữa, ví dụ như Slope cho Piping (cái này mình đang mong chờ)


AuotCAD MEP cho phép chúng ta thiết lập Flange cho Duct, rồi chia Length tự động rất tốt từ những Ver 2008, vậy mà chú Revit MEP này đến Ver 2012 này vân không thấy bóng dáng đâu, thất vọng với bác Autodesk này quá. Thôi đành mai phục đến Ver 2013 vậy.

Một năm dài cổ mong ngóng các bác Autodesk sẽ cho ra một RME2012 thật Supper, nhưng mà thất vọng quá, nhưng tinh năng mới chẳng đáng kể chi, so với cải tiến từ 2010 lên 2011 với 2011 lên 2012 thì 2011-2012 quá kém.
 

atinh

Thành Viên [LV 5]
Ðề: Tính nămg mới của Revit MEP 2012

Em chỉ chờ có một cái
Phần mềm có thể tích hợp cách tính ống gió (static regain) của Trane (varitrane duct designer,) vào và xuất ra được kế quả tính toán trở lực, cột áp, hiện gio nó tính cũng tạm nhưng không có cơ sở rõ ràng không thuyết phục đc....neu diều này xảy ra, revit là supperman.
 

daongochungbk

Thành Viên [LV 6]
Ðề: Tính nămg mới của Revit MEP 2012

Em chỉ chờ có một cái
Phần mềm có thể tích hợp cách tính ống gió (static regain) của Trane (varitrane duct designer,) vào và xuất ra được kế quả tính toán trở lực, cột áp, hiện gio nó tính cũng tạm nhưng không có cơ sở rõ ràng không thuyết phục đc....neu diều này xảy ra, revit là supperman.


- Phân mềm hỗi trợ cách tính ống gió theo phương pháp static regain mà chú, tất cả theo tiêu chuẩn Ashrae mà.
- Hiện nay phần mềm có thể xuất ra tổn thất được (mọi thông tin của Duct System), tuy nhiên anh chưa nghiên cứu được cách tách riêng ra nhánh tổn thất cao nhất.
 

atinh

Thành Viên [LV 5]
Ðề: Tính nămg mới của Revit MEP 2012

cái quan trọng nà cơ sở dự liệu đầu vào nó không xuất ra đc (quan trọng, chứ nói theo ashrae ai tin). tính toán cũng chưa chuẩn lắm. nếu thằng này có thể xuất qua bên PM của trane (dạng như trace700) thì cũng tuyệt.
 

daongochungbk

Thành Viên [LV 6]
Ðề: Tính nămg mới của Revit MEP 2012

cái quan trọng nà cơ sở dự liệu đầu vào nó không xuất ra đc (quan trọng, chứ nói theo ashrae ai tin). tính toán cũng chưa chuẩn lắm. nếu thằng này có thể xuất qua bên PM của trane (dạng như trace700) thì cũng tuyệt.


- Sao lại không chuẩn, chú so sánh với kết quả được tính toán bởi phần mềm nào khác chưa mà nói nó không chuẩn, anh thử so sánh với Ductziser của MCQuay thấy nó giống nhau thôi.
- Đầu vào của chú là gì mà nói nó không xuất ra được. Chơi lâu ra hết hehhe
 
Bên trên