Tính toán bơm bù áp trong PCCC

tukekt

Thành Viên [LV 2]
Chào cả nhà,
Hiện mình đang cần tính toán bơm bù áp lực trong hệ thống PCCC.
Bơm chữa cháy của tớ (1 bơm điện, 1 bơm diezen): Q=7.980L/p, H=85m.
Có sử dụng 1 bình tích áp 500l.
Bên PCCC yêu cầu mình bổ sung tính toán cho bơm bù áp. --> anh em nào có hướng dẫn tính toán thì gửi cho mình xin với.
Mình cảm ơn.
 

HP910

Thành Viên [LV 0]
Jockey pump
A jockey pump is a small pump connected to a fire sprinkler system and is intended to maintain pressure in a fire protection piping system to an artificially high level so that the operation of a single fire sprinkler will cause a pressure drop which will be sensed by the fire pump automatic controller, causing the fire pump to start. The jockey pump is essentially a portion of the fire pump's control system. A jockey pump is sized for a flow less than the flow to one sprinkler in order to ensure a system pressure drop. Jockey pumps are typically small multistage centrifugal pumps, and do not have to be listed or certified for fire system application. The control equipment for jockey pumps may however carry approvals. Jockey pumps should be sized for 3% of the flow of the main fire pump and to provide 10psi more pressure than the main fire pump (As per Code IS 15105 : 2002)
 

abcd114

Thành Viên [LV 1]
Chào cả nhà,
Hiện mình đang cần tính toán bơm bù áp lực trong hệ thống PCCC.
Bơm chữa cháy của tớ (1 bơm điện, 1 bơm diezen): Q=7.980L/p, H=85m.
Có sử dụng 1 bình tích áp 500l.
Bên PCCC yêu cầu mình bổ sung tính toán cho bơm bù áp. --> anh em nào có hướng dẫn tính toán thì gửi cho mình xin với.
Mình cảm ơn.
Bơm bù thì lưu lượng từ 1-2 l/s, còn cột áp thì cao hơn cột áp bơm chính khoảng 10 mcn bạn nhé
 

tranhuytuong

Thành Viên [LV 5]
Jockey pump
A jockey pump is a small pump connected to a fire sprinkler system and is intended to maintain pressure in a fire protection piping system to an artificially high level so that the operation of a single fire sprinkler will cause a pressure drop which will be sensed by the fire pump automatic controller, causing the fire pump to start. The jockey pump is essentially a portion of the fire pump's control system. A jockey pump is sized for a flow less than the flow to one sprinkler in order to ensure a system pressure drop. Jockey pumps are typically small multistage centrifugal pumps, and do not have to be listed or certified for fire system application. The control equipment for jockey pumps may however carry approvals. Jockey pumps should be sized for 3% of the flow of the main fire pump and to provide 10psi more pressure than the main fire pump (As per Code IS 15105 : 2002)
Thế này mới chuẩn
 

tukekt

Thành Viên [LV 2]
Jockey pump
A jockey pump is a small pump connected to a fire sprinkler system and is intended to maintain pressure in a fire protection piping system to an artificially high level so that the operation of a single fire sprinkler will cause a pressure drop which will be sensed by the fire pump automatic controller, causing the fire pump to start. The jockey pump is essentially a portion of the fire pump's control system. A jockey pump is sized for a flow less than the flow to one sprinkler in order to ensure a system pressure drop. Jockey pumps are typically small multistage centrifugal pumps, and do not have to be listed or certified for fire system application. The control equipment for jockey pumps may however carry approvals. Jockey pumps should be sized for 3% of the flow of the main fire pump and to provide 10psi more pressure than the main fire pump (As per Code IS 15105 : 2002)
Thanks bạn
 
Bên trên