Cần giúp Tính toán thuỷ lực hệ thống chữa cháy PCCC

vanlong

Thành Viên [LV 0]
Em chào các tiền bối.
- Em mới đi làm về PCCC và có thắc mắc mong các tiền bối chỉ bảo thêm ạ.
- Vấn đề xác định lưu lượng nước chữa cháy PCCC thì e hiểu là:
Sẽ tính lưu lượng của (hệ thống chữa cháy bên ngoài (Qbn) + Hệ thống chữa cháy vách tường (Qvt) + Hệ thống chữa cháy Sprinkler tự động (Qs)).
=> Qmb = Qbn +Qvt +Qs
- Vấn đề xác định áp lực cần thiết của máy bơm
+ cột áp Sprinkler: Hs = Hdptt +Z
Z: chiều cao lớn nhất lắp đặt đầu phun
Hdptt cột áp tối thiểu tại đầu phun sprinkler ( bảng 5 TCVN 7336-2003)
+ Cột áp vách tường :
Hvt = ∑Hdđ + ∑Hcb + HL+HV+Z
+ Hdđ: Tổn thất cột áp dọc đường: Hdđ = A.l.Qcc^2 (m.c.n).
A : Hệ số sức cản riêng của ống ( tra theo bảng 14 TCVN 4513-1988).
l : chiều dài đoạn ống tính toán (m)
Qcc :theo tính toán ở trên (l/s).
+ Hcb: Tổn thất cột áp cục bộ, cho phép lấy bằng 10%hdđ
+ Z Độ cao từ trục bơm đến họng nước xa nhất, cao nhất (m).
+ HL (Cột áp tối thiếu yêu cầu tại đầu lăng). => cái này tra ở đâu ạ
+ HV (Tổn thất cột áp trên đường vòi). => cái này tra ở đâu ạ
Tính toán Hdđ trên đường ống đẩy chia ra làm các đoạn ống khác nhau:
Ví dụ em có 3 đoạn ống D100 đoạn xa nhất 100m, D50 đoạn xa nhất 20m, D25 đoạn xa nhất 15m
Hd1 = 0.00267*Q^2*100
Hd2 = 0.001108*Q^2*20
Hd3 = 0.4367*Q^2*15 => cái này nếu Q trung bình ra 100l/s thì ra hơn 1000, em thắc mắc đoạn này? và Q của 3 đoạn Hd1 và Hd2 và Hd3 có giống nhau ko ạ
==> Hmb = Hs +Hvt
có gì sai mong mọi người chỉ giùm và trả lời giúp e chỗ màu đỏ. cám ơn mọi người đã đọc
 
- Em mới đi làm về PCCC và có thắc mắc mong các tiền bối chỉ bảo thêm ạ.
- Vấn đề xác định lưu lượng nước chữa cháy PCCC thì e hiểu là:
Sẽ tính lưu lượng của (hệ thống chữa cháy bên ngoài (Qbn) + Hệ thống chữa cháy vách tường (Qvt) + Hệ thống chữa cháy Sprinkler tự động (Qs)).
=> Qmb = Qbn +Qvt +Qs
- Vấn đề xác định áp lực cần thiết của máy bơm
+ cột áp Sprinkler: Hs = Hdptt +Z
Z: chiều cao lớn nhất lắp đặt đầu phun
Hdptt cột áp tối thiểu tại đầu phun sprinkler ( bảng 5 TCVN 7336-2003)
+ Cột áp vách tường :
Hvt = ∑Hdđ + ∑Hcb + HL+HV+Z
+ Hdđ: Tổn thất cột áp dọc đường: Hdđ = A.l.Qcc^2 (m.c.n).
A : Hệ số sức cản riêng của ống ( tra theo bảng 14 TCVN 4513-1988).
l : chiều dài đoạn ống tính toán (m)
Qcc :theo tính toán ở trên (l/s).
+ Hcb: Tổn thất cột áp cục bộ, cho phép lấy bằng 10%hdđ
+ Z Độ cao từ trục bơm đến họng nước xa nhất, cao nhất (m).
+ HL (Cột áp tối thiếu yêu cầu tại đầu lăng). => cái này tra ở đâu ạ TCVN-4513
+ HV (Tổn thất cột áp trên đường vòi). => cái này tra ở đâu ạ TCVN-4513
Tính toán Hdđ trên đường ống đẩy chia ra làm các đoạn ống khác nhau:
Ví dụ em có 3 đoạn ống D100 đoạn xa nhất 100m, D50 đoạn xa nhất 20m, D25 đoạn xa nhất 15m
Hd1 = 0.00267*Q^2*100
Hd2 = 0.001108*Q^2*20
Hd3 = 0.4367*Q^2*15 => cái này nếu Q trung bình ra 100l/s thì ra hơn 1000, em thắc mắc đoạn này? và Q của 3 đoạn Hd1 và Hd2 và Hd3 có giống nhau ko ạ Không giống nhau bạn nên vẽ sơ đồ không gian để xác định nút và lưu lượng tham khảo bài viết tại đây http://diendanpccc.com/showthread.p...dựa-trên-công-thức-Hazen-Williams-(TC-NFPA13)
==> Hmb = Hs +Hvt
có gì sai mong mọi người chỉ giùm và trả lời giúp e chỗ màu đỏ. cám ơn mọi người đã đọc
 
Các anh cho em hỏi một số nội dung liên quan đến việc tính toán bơm chữa cháy như sau :
1. Khi tính bơm chữa cháy gộp chung cho khu vực có nguy cơ cháy trung bình nhóm II (khu vực gara để xe) tại tầng hầm và khu vực có nguy cơ cháy thấp (khu vực văn phòng, căn hộ) tại các tầng cao thì Lưu lượng bơm Qb và Cột áp bơm Hb sẽ chọn như thế nào ạ.
2. Bơm chữa cháy sprinkler kết hợp chữa cháy vách tường thì cột áp bơm Hb sẽ tính dựa trên vị trí bất lợi nhất, tổn thất dọc đường và cột áp tối thiểu của đầu phun của sprinkler hay của lăng phun.
 
Các anh cho em hỏi một số nội dung liên quan đến việc tính toán bơm chữa cháy như sau :
1. Khi tính bơm chữa cháy gộp chung cho khu vực có nguy cơ cháy trung bình nhóm II (khu vực gara để xe) tại tầng hầm và khu vực có nguy cơ cháy thấp (khu vực văn phòng, căn hộ) tại các tầng cao thì Lưu lượng bơm Qb và Cột áp bơm Hb sẽ chọn như thế nào ạ.
2. Bơm chữa cháy sprinkler kết hợp chữa cháy vách tường thì cột áp bơm Hb sẽ tính dựa trên vị trí bất lợi nhất, tổn thất dọc đường và cột áp tối thiểu của đầu phun của sprinkler hay của lăng phun.
Về Ý 1: Cột áp bơm thì tính đường ống bất lợi nhất, lưu lượng bơm sẽ lấy theo nhóm cần lưu lượng bơm lớn nhất (ở đây là TB nhóm II) chứ không cộng dồn đâu bạn ạ
Ý 2: bạn đã nhắc đến từ "vị trí bất lợi nhất" rồi còn gì nữa:Nơi Bất lợi nhất có nghĩa là nơi nước đi từ bơm đến vị trí đó có tổn thất áp là lớn nhất so với các vị trí khác trong toàn hệ thống (Nó thường là các vi trí cao, xa nhất). Để chắc ăn bạn tính cả 2 trường hợp, cái nào tổn thất áp nhiều hơn thi lấy giá trị đó để trọn bơm!
 
Về Ý 1: Cột áp bơm thì tính đường ống bất lợi nhất, lưu lượng bơm sẽ lấy theo nhóm cần lưu lượng bơm lớn nhất (ở đây là TB nhóm II) chứ không cộng dồn đâu bạn ạ
Ý 2: bạn đã nhắc đến từ "vị trí bất lợi nhất" rồi còn gì nữa:Nơi Bất lợi nhất có nghĩa là nơi nước đi từ bơm đến vị trí đó có tổn thất áp là lớn nhất so với các vị trí khác trong toàn hệ thống (Nó thường là các vi trí cao, xa nhất). Để chắc ăn bạn tính cả 2 trường hợp, cái nào tổn thất áp nhiều hơn thi lấy giá trị đó để trọn bơm!
Về lưu lượng bơm, em đồng ý là sẽ lấy theo nhóm cần lưu lượng bơm lớn nhất. Nhưng về cột áp thì ''vị trí bất lợi nhất'' ở đây là lấy vị trí đó thuộc khu vực có nguy cơ cháy trung bình nhóm 2 (khu vực ta đang chọn để tính lưu lượng bơm), hay vị trí thuộc khu vực có nguy cơ cháy thấp thuộc các tầng trên cao. Qua tính toán thực tế, em thấy tổn thất áp tại các khu vực có nguy cơ cháy thấp sẽ lớn hơn vì nó thuộc các tầng căn hộ trên cao. Nhưng nếu như thế thì thông số bơm sẽ lựa chọn là : Lưu lượng Qb lấy theo khu vực có nguy cơ cháy trung bình nhóm II, Cột áp Hb lấy theo khu vực có nguy cơ cháy thấp. Như vậy có mâu thuẫn không nhỉ. Vì khi xảy ra cháy ở khu vực nào thì bơm sẽ hoạt động theo lưu lượng và cột áp cần thiết tại khu vực đó thôi chứ.
 
Về lưu lượng bơm, em đồng ý là sẽ lấy theo nhóm cần lưu lượng bơm lớn nhất. Nhưng về cột áp thì ''vị trí bất lợi nhất'' ở đây là lấy vị trí đó thuộc khu vực có nguy cơ cháy trung bình nhóm 2 (khu vực ta đang chọn để tính lưu lượng bơm), hay vị trí thuộc khu vực có nguy cơ cháy thấp thuộc các tầng trên cao. Qua tính toán thực tế, em thấy tổn thất áp tại các khu vực có nguy cơ cháy thấp sẽ lớn hơn vì nó thuộc các tầng căn hộ trên cao. Nhưng nếu như thế thì thông số bơm sẽ lựa chọn là : Lưu lượng Qb lấy theo khu vực có nguy cơ cháy trung bình nhóm II, Cột áp Hb lấy theo khu vực có nguy cơ cháy thấp. Như vậy có mâu thuẫn không nhỉ. Vì khi xảy ra cháy ở khu vực nào thì bơm sẽ hoạt động theo lưu lượng và cột áp cần thiết tại khu vực đó thôi chứ.
Vụ này nói chung không khó lắm

Bạn chỉ cần tính ra thông số yêu cầu cho 2 khu trên: khu gara (lưu lượng=?, cột áp = ?), khu Văn phòng (lưu lượng=?, cột áp = ?)
Sau đó gửi cho nhà cung cấp bảo họ kiếm cho con bơm nào đáp ứng đc cả 2 thông số trên là OK nhé
 
Vụ này nói chung không khó lắm

Bạn chỉ cần tính ra thông số yêu cầu cho 2 khu trên: khu gara (lưu lượng=?, cột áp = ?), khu Văn phòng (lưu lượng=?, cột áp = ?)
Sau đó gửi cho nhà cung cấp bảo họ kiếm cho con bơm nào đáp ứng đc cả 2 thông số trên là OK nhé
CÓ VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH,các công trình thuyết minh có tâm tí rồi bàn tính,chứ toàn lý thuyết xuông nói hoài ko giải quyết được cái gì cả.
ở đây cho mình hỏi ai đang làm thiết kế pccc cho các công ty,thắc mắc gì cùng chia sẽ.mail mình [email protected].
 
CÓ VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH,các công trình thuyết minh có tâm tí rồi bàn tính,chứ toàn lý thuyết xuông nói hoài ko giải quyết được cái gì cả.
ở đây cho mình hỏi ai đang làm thiết kế pccc cho các công ty,thắc mắc gì cùng chia sẽ.mail mình [email protected].
Thanks @kienvast đã cho ý kiến
Mình Chưa từng đụng trường hợp này lần nào nên ko có ví dụ! Cũng không có nhiều thời gian để ngồi nghĩ ra một cái ví dụ mà show cho diễn đàn, có chăng là đưa ra hướng giải quyết để người đọc dùng để tham khảo!
Đồng chí có ví dụ nào tường minh hay có ý tưởng gì mới thì chia sẻ cho diễn đàn lắm đc!
Thanks
 
các pro cho em hỏi nếu bỏ qua tổn thất do ma sát thì 2 điểm khoanh tròn có cột áp có bằng nhau không ạ
 

Đính kèm

  • 11.pdf
    139.7 KB · Xem: 362
Không nha bạn, chênh nhau chiều cao mà.
Không nha bạn, chênh nhau chiều cao mà.
Mấy bác cho mình hỏi ngu 1 chút:
Tại sao ống cấp nước cứu hỏa trong Sơ đố này (cấp cho mỗi một trong 2 Khu vực ở Tầng thấp và Tầng cao) lại phải chia tách ra làm 2 nhánh ống DN150 song song vậy? Phải chăng là chia nhỏ cỡ ống ra để dễ làm hay có lý do nào khác không?
Xin cảm ơn các huynh.
 
Mấy bác cho mình hỏi ngu 1 chút:
Tại sao ống cấp nước cứu hỏa trong Sơ đố này (cấp cho mỗi một trong 2 Khu vực ở Tầng thấp và Tầng cao) lại phải chia tách ra làm 2 nhánh ống DN150 song song vậy? Phải chăng là chia nhỏ cỡ ống ra để dễ làm hay có lý do nào khác không?
Xin cảm ơn các huynh.
Cái này thì liên quan đến tính toán lưu lượng và cột áp bạn ạ. nó có công thức liên quan giữa cột áp và lưu lượng. ống lớn thì cột áp nó bé hơn-> giảm cột áp bơm. với theo tcvn 7336:2003 yêu cầu phải cấp 2 đường ống với hệ thống sprinhkler với 12 họng chữa cháy vách tường trở lê
 
Không nha bạn, chênh nhau chiều cao mà.
Em có ví dụ như này( có hình dưới em chỉ vẽ trục đứng cho dễ hình dung thôi nhé ) chiều cao trục đứng của em là 40m bơm của em là 60m. Thì cột áp trong cả hệ thống khi đo ở điểm dưới và điểm trên cùng (nếu bỏ qua ma sát) đều là 20 m( 2 at) có đúng ko ạ? điểm trên cùng 2at thì có vẻ đúng rồi. em ví dụ ở điểm 30m thì cột áp nước xuống là 1at. còn từ bơm lên là 3at. dẫn đến điểm 30m cũng là 2at. tương tự với các điểm 20m,10m,0m. ( Đây trong trường hợp nước đang tĩnh chưa xảy ra cháy bác nhé bởm chỉ đang giữ ap thôi ạ)
->Có bác pro bên thủy lợi bảo với em vậy mà em chưa biết tìm tài liệu thủy lực nào để nghiên cứu vấn đề này bác có tài liệu nào hay bên thủy lực tư vấn em với ạ. em cảm ơn
 

Đính kèm

  • 12.pdf
    57 KB · Xem: 596
Không nha bạn, chênh nhau chiều cao mà.
Em đang nghiên cứu drencher này của bác. nếu bố trí mạch vòng như em thì lưu lượng mỗi đầu phun có còn là 1l/s không ạ. bác có bản vẽ với thuyết minh tính toán nào tính toán thủy lực của drencher với sprinkler nào cho em xin bản mẫu với được không ạ. em cảm ơn
 

Đính kèm

  • 13.pdf
    1.4 KB · Xem: 278
Back
Bên trên