Top 05 Phần Mềm Quản Lý Công Việc Cá Nhân 2021

tranthuongthuong

Thành Viên [LV 0]
Phần mềm quản lý công việc giúp người dùng chủ động lên kế hoạch, quản lý và sắp xếp công việc. Hệ thống liệt kê thông báo hoặc nhắc nhở các đầu mục công việc mà người dùng cần thực hiện, đang thực hiện, đã hoàn thành hoặc quá hạn. Điều này giúp người dùng quản lý và sắp xếp công việc tốt hơn.
Top-05-Phan-Mem-Quan-Ly-Cong-Viec-Ca-Nhan-2021-1.png

Top 05 phần mềm quản lý công việc cá nhân nên tham khảo

1. Phần mềm quản lý công việc cá nhân Todoist

Đây là phần mềm riêng lẻ mà người dùng có thể tạo và lập ra danh sách các đầu công việc cần phải làm trong ngày. Đối với phần mềm này ưu điểm của nó là có thể tự động diễn giải và phân loại công việc, dựa trên những gì mà người dùng nhập vào hệ thống.

2. Phần mềm quản lý công việc cá nhân EverNote

Là một phần mềm miễn phí, dựa trên điện toán đám mây. Cho phép người dùng đính kèm tài liệu, liên kết các dự án và lưu trữ thông tin trên một hệ thống tập trung. Có thể chia sẻ cho các thành viên khác truy cập, chỉnh sửa, tải file về bằng bất cứ thiết bị nào. Hoặc có thể chia sẻ cả ghi chú hoặc sổ ghi chép với những người khác, thậm chí ngay cả khi họ không sử dụng Evernote.

3. Phần mềm quản lý công việc cá nhân Microsoft Planner

4. Phần mềm quản lý công việc cá nhân Due

5. Phần mềm quản lý công việc cá nhân Trello

 
Bên trên