Tin tức Trọng lượng riêng của vật liệu xây dựng như thế nào?

dutoanetaVN

Thành Viên [LV 0]
Trong thi công xây dựng, cũng như trong khi lập dự toán công trình, học tập nghiên cứu thì việc xác định chính xác trọng lượng riêng của từng loại là rất quan trọng. Định mức vật tư được lập trên cơ sở các quy chuẩn xây dựng , quy phạm thiết kế, thi công, nghiệm thu và kết quả áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ xây dựng, công nghệ vật liệu xây dựng. Trong đó những quy chuẩn về trọng lượng riêng đã được nhà nước Việt Nam quy định rõ trong công văn số: 1784/BXD-VP của Bộ xây dựng về công bố Định mức vật tư trong xây dựng. Sau đây là bảng kê trọng lượng riêng chi tiết:
TRỌNG LƯỢNG ĐƠN VỊ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG


1855340147_1541144851.PNG

8965025238_1541144857.PNG

1408852574_1541144861.PNG

2355826276_1541144867.PNG

3708767280_1541144872.PNG

4001194991_1541144877.PNG

Đây là bảng tra trọng lượng vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam. Chỉ mang tính chất tương đối. Hi vọng những thông tin trên sẽ có ích cho bạn trong quá trình lập du toan cong trinh. Cùng sự hỗ trợ của nhiều phần mềm dự toán như dự toán Eta, GXD, G8, F1


Nguồn: Internet
 
Bên trên