Thảo luận Tư duy thiết kế

daongochungbk

Thành Viên [LV 6]
Trích từ Blog của KTS. Đỗ Tuấn Hạnh

KTS. Đỗ Tuấn Hạnh đã viết:
- Thiết kế kiến trúc xây dựng với thông tin mô hình hóa (BIM), đặt vấn đề nghiên cứu, thiết kế bằng cơ sở tính toán, phân tích kỹ lưỡng và mô phỏng sát thực.
Là đầu mối nối thông tin giữa các ban ngành liên quan đến kiến trúc xây dựng để hợp tác các bên.

- Thiết kế kiến trúc truyền thống thông thường dùng cảm giác để phán đoán, bày đặt thiết kế theo kinh nghiệm mà những kinh nghiệm chỉ để sửa chữa sai lầm của những thiết kế thất bại với những công trình trước đó.
Cách tư duy thiết kế này là đề ra, bày biện, rồi bỏ ngỏ, phó mặc cho các ban ngành liên quan đến kiến trúc xây dựng cùi
 

dangchienbk1

Thành Viên [LV 2]
Ðề: Tư duy thiết kế

ax bác Hùng dịch từ đâu thế ?Theo em thì thực tế bây giờ công nghệ mô phỏng thực đã ăn sâu vào hầu hết các lĩnh vực trong xã hội.Vì thế việc mô phỏng 3D 1 công trình là hoàn toàn phù hợp.Anh em mình đi theo hướng này có lẽ là hợp lí.Hix.Mỗi tội em vẫn hơi gà chứ chưa được pro như các bác.Mong được chỉ bảo thêm.
 
Bên trên