Hà Nội Tuyển Kế toán trưởng – Mã: KTT-P

taylorgpo

Thành Viên [LV 1]
Kế toán trưởng – Mã: KTT-P

* Lương: Từ 1,500$.

* Địa điểm làm việc: Cho khách hàng của GPO là 1 tập đoàn nông nghiệp lớn, làm việc tại Cầu Giấy, Hà Nội.

* Kinh nghiệm: 3 năm ở vị trí tương đương trở lên.

* Mô tả công việc:

Các nghiệp vụ kế toán hàng ngày:

· Kiểm tra, xử lý các nghiệp vụ kế toán: quản lý các hoạt động hàng ngày của bộ phận kế toán như thanh toán, thu chi, giải ngân-thanh toán khoản vay, hóa đơn chứng từ; giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công việc của kế toán viên và các vướng mắc với bên ngoài.

· Quản lý công việc, điều phối công việc của các kế toán viên; giữa kế toán viên với các phòng ban liên quan

· Làm việc với các cơ quan Nhà nước trong quyết toán, thanh tra, kiểm tra thuế và các vấn đề liên quan; làm việc với các đơn vị kiểm toán, Ban kiểm soát trong các vấn đề có liên quan đến tài chính kế toán.

· Lập các báo cáo như: báo cáo thuế TNDN, TNCN, thuế môn bài, quyết toán thuế cuối năm, báo cáo thống kê hàng năm và các loại báo cáo khác theo quy định của Nhà nước.

· Phối hợp với các bộ phận cung cấp số liệu/ hoàn thiện báo cáo theo cam kết với các Nhà đầu tư/ các bên cho vay/ các bên liên quan khác.

· Lưu trữ và kiểm tra công tác lưu trữ chứng từ và hồ sơ, sổ sách kế toán

Lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị:

· Lập báo cáo tài chính hợp nhất hàng quý cho Toàn tập đoàn, bao gồm các công việc chủ yếu sau:

- Cập nhật thông tin kế toán từ các đơn vị thành viên

- Lập các bút toán hợp nhất theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành

- Tham gia giải trình/ tranh luận với các bên liên quan về kết quả của BCTC, giải trình về số liệu cam kết với các nhà đầu tư/bên cho vay

- Làm việc với công ty kiểm toán và phối hợp đơn vị kế toán của các công ty thành viên để xử lý các khác biệt về số liệu trước và sau kiểm toán nhằm hạn chế sự chênh lệch và tránh việc phải giải trình sự khác biệt số liệu.

Phối hợp bộ phận Tài chính

· lập báo cáo quản trị của Công ty

· Phối hợp bộ phận Tài chính tổng hợp kế hoạch chi phí hàng năm/hàng tháng; Quản lý, dự báo, kiểm soát và điều tiết dòng tiền thực tế của Công ty cho các nhu cầu vốn lưu động, hoặc cho mục đích đầu tư, tiền gửi

· Phối hợp bộ phận Tài chính làm việc với ngân hàng/ nhà đầu tư/ trái chủ…để hỗ trợ huy động nguồn vốn cho Công ty

· Phối hợp bộ phận Tài chính lập kế hoạch kinh doanh và Ước tính/ dự báo số liệu định kỳ trước mỗi kỳ kế toán (quý/ nửa năm/ cuối năm)

· Hướng dẫn và phối hợp với các công ty thành viên trong việc xử lý các vấn đề kế toán phát sinh, trong quá trình làm việc với kiểm toán.

· Các công việc khác thuộc phạm vi của Kế toán trưởng

* Yêu cầu công việc:

· Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán

· Sử dụng máy tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán)

· Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán trưởng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty kiểm toán, các công ty holdings, Tập đoàn, công ty niêm yết.

· Thành thạo trong việc lập Báo cáo hợp nhất

· Có khả năng thích ứng công việc nhanh, chủ động và kiểm soát được công việc

· Có tính quyết đoán, có kỹ năng ra quyết định

· Có kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên kế toán

· Có khả năng lập kế hoạch và phân tích báo cáo tài chính

· Sử dụng thành thạo nghe nói đọc viết Tiếng Anh

* Chế độ đãi ngộ:

· Môi trường làm việc thân thiện và năng động

· Thu nhập từ 1500$ thỏa thuận theo năng lực

· Bảo hiểm y tế bổ sung

· Lương tháng 13 và thưởng theo kết quả kinh doanh hàng năm

· Các chính sách đãi ngộ khác.

* Nộp hồ sơ:

· Ứng viên quan tâm gửi CV tới địa chỉ e-mail [email protected] với tiêu đề: Tên – Năm sinh – Vị trí (ví dụ: Nguyễn Hồng Phương – 1980 – KTT-P)

· Hoặc nộp trực tiếp tại VP 62 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội

· Nộp CV bằng tiếng anh

· Điện thoại: 02471096868

· Chi tiết https://gpo.vn/ke-toan-truong-ma-ktt-p/
 
Bên trên