Vận tốc quy định trong từng hệ thống thông gió.

Nguyễn Danh Hiệu

Thành Viên [LV 0]
Mỗi hệ thống thông gió đều có quy định vận tốc gió riêng trong đường ống, các Anh/ Chị có thể cho em biết lý do tại sao lại có quy định như vậy ạ?
 

hà thanh hùng

Thành Viên [LV 0]
Mỗi hệ thống thông gió đều có quy định vận tốc gió riêng trong đường ống, các Anh/ Chị có thể cho em biết lý do tại sao lại có quy định như vậy ạ?
Việc lựa chọn vận tốc gió trong đường ống phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: tổn thất ma sát; độ ồn; tính kinh tế của đường ống dẫn; lưu chất trong ống ... vậy nên, các tiêu chuẩn về vận tốc gió trong đường ống được lập ra để đưa ra các vận tốc tham chiếu mà tại đó, các yếu tố trên được cân bằng, hài hòa với nhau. Em có thể tham khảo bảng tính chọn vận tốc, kích thước đường ống gió của thầy Chính - cuốn: Giáo trình điều hòa không khí để hiểu hơn về một số đặc tính ảnh hưởng đến việc chọn vận tốc trong đường ống.
 
Bên trên