Tin tức Video Hóa chất súc rửa đường ống Chiller, Cooling Tower, AHU, FCU, VRV, VRF

ks.xulynuoc

Thành Viên [LV 1]
Hóa chất súc rửa đường ống Chiller, Cooling Tower, AHU, FCU, VRV, VRF
Video thực tế:
Quy trình bảo trì hệ thống Chiller
Vệ sinh bình ngưng Chiller
Hóa chất vệ sinh Chiller


Hotline: 0949.903.996
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên