Thảo luận VTC Autodesk Revit Structure 2010 Tutorials

Behind the Screen

Thành Viên [LV 0]
Chào ACE Pro
Lao đao trên mạng tôi tìm được tập tài liệu 'VTC_Autodesk_Revit_Structure_2010_Tutorials', nó đối với tôi rất còn xa lạ nhưng đối các huynh đệ Pro thì không có gì gọi là "exciting'.

Link đã bị tẩy chay/chết

Sorry, it is not under my control
 
Bên trên