Catalog Xin catalog kỹ thuật điều hòa Mitsubishi Heavy ( technical data)

bwin7cr

Thành Viên [LV 1]
Anh chị có thể share giúp em catalog kỹ thuật điều hòa cục bộ Mitsubishi Heavy ( technical data) được không ạ, em tìm trên mạng nhưng lại không có và vào trang chủ của Mitsu lại không có ID.
 

Phamhuutam

Thành Viên [LV 0]
Anh chị có thể share giúp em catalog kỹ thuật điều hòa cục bộ Mitsubishi Heavy ( technical data) được không ạ, em tìm trên mạng nhưng lại không có và vào trang chủ của Mitsu lại không có ID.
Mình có bộ tài liệu này, hy vọng đúng với loại bạn cần
 

Đính kèm

  • Multi Catalogue.pdf
    15.1 MB · Xem: 36
  • PAC Catalogue.pdf
    11.5 MB · Xem: 41
  • RAC Catalogue.pdf
    10.6 MB · Xem: 37
Bên trên