Cần giúp Xin phầm mềm lập tiến độ Micosoft project

bùi hưng nguyên

Thành Viên [LV 0]
Bác nào có phầm mềm Micrsoft Project hoặc phần mềm lập tiến độ thi công cho em xin. Em gà mà down trên mạng về toàn file lỗi không cài được.

Thanks các Bro
 
Bên trên