Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Tài nguyên được cung cấp bởi kaka_nuce

 1. kaka_nuce

  TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 2014-10-24

  Tiếng anh chuyên ngành
  4.33333/5, 9 ratings
  Lượt tải:
  3,532
  Updated:
  24 Tháng mười 2014
 2. kaka_nuce

  HƯỚNG DẪN HỌC REVIT MEP TIẾNG VIỆT 2014-10-17

  Hướng dẫn học revit mep tiếng việt
  4.75/5, 4 ratings
  Lượt tải:
  18,375
  Updated:
  17 Tháng mười 2014
 3. kaka_nuce

  ỨNG DỤNG VẼ CẤP THOÁT NƯỚC 2014-10-17

  Tiện ích vẽ cấp thoát nước.
  4/5, 1 rating
  Lượt tải:
  2,278
  Updated:
  17 Tháng mười 2014