Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 2014-10-24

Tiếng anh chuyên ngành

 1. kaka_nuce
  Một số từ điển tiếng anh chuyên ngành dành cho ai cần dùng.

Recent Reviews

 1. Nam Thành63
  Nam Thành63
  5/5,
  Phiên Bản: 2014-10-24
  thanks
 2. le luu
  le luu
  5/5,
  Phiên Bản: 2014-10-24
  tks
 3. phuonglt
  phuonglt
  5/5,
  Phiên Bản: 2014-10-24
  perfect, tks ad much....
 4. ĐÈN LED KHO LẠNH
  ĐÈN LED KHO LẠNH
  5/5,
  Phiên Bản: 2014-10-24
  Rất hữa ích
 5. Langbiang
  Langbiang
  3/5,
  Phiên Bản: 2014-10-24
  Hữu ích á
 6. Anonymous
  Anonymous
  3/5,
  Phiên Bản: 2014-10-24
  5
 7. mrtuangt
  mrtuangt
  4/5,
  Phiên Bản: 2014-10-24
  Tks bạn nhiều nhé
 8. lehuynhthua
  lehuynhthua
  4/5,
  Phiên Bản: 2014-10-24
  cam on nhieu
 9. Nokia Lumia 1280
  Nokia Lumia 1280
  5/5,
  Phiên Bản: 2014-10-24
  Thanks bác