Recent Content by Raven

  1. R

    Cần giúp Số ống mềm nối vào miệng gió

    Hiện em đang làm đồ án mà có chút vấn đề ạ. Cho em hỏi là với miệng gió hẹp dài thì thường sẽ nối mấy ống mềm vào đấy ạ? Em dùng duckchecker kiểm tra thì thấy 1 ống đường kính to quá nên làm 2 ống nhưng đến bị thầy mắng vì nối như vậy. Các a/c giúp em với ạ.
Bên trên