salesKhangNguyen

Website
http://khangnguyenco.com/
Gender
Male

Chữ ký

Nguyễn Minh Trí
Chuyên: Van điện Belimo, Van cơ các loại, Van AYVAZ,...
Email: sales@khangnguyenco.com

Các danh hiệu

  1. 1

    [+1] Bài viết đầu tiên

    Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.
Bên trên