Recent Content by Tan ngoc

  1. T

    Cần giúp Shop drawing

    Em mới làm việc với công việc shop drawing, em chưa biết biểu diễn trình bài bản vẽ như nào , và cách thể hiện đường ống gas đồng ống nước trên bản vẽ , anh chị có thể cho em xin ít bản vẽ shop drawing em tham khảo và học với được không ạ , em cám ơn anh chị rất nhiều
Bên trên