tynl

CUNG CẤP CHILLER/AHU/FCU HÃNG CLIMAVENETA (ITALY)
Website
http://www.climaveneta.com/EN/
Địa chỉ
TPHCM
Gender
Male
Occupation
HVACR DESIGN , SALES CHILLER- CLIMAVENETA(ITALY)

Liên hệ

Skype
eng_khoaty

Chữ ký

NGUYỄN KHOA TY (0907.1155.19 - 0909.919.549), Skype: eng_khoaty
Email: ty.nguyen@climaveneta-cu.vn ; Web: http://www.climaveneta.com/EN/
Cung cấp Chiller,AHU,FCU,Máy lạnh chính xác CLIMAVENETA http://www.youtube.com/watch?v=cUC04jllMyw

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 25

  [+25] Bạn nhận được 150 lượt Liked/Thích

  Bạn được +25 điểm thành tích vì đã đóng góp và nhận được đến 150 lượt Liked/Thích
 2. 25

  [+25] Bạn nhận được 100 lượt Liked/Thích

  Your content has been positively reacted to 250 times.
 3. 35

  [+35] Bạn đã đóng góp 100 bài viết

  Bạn được +35 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 100 bài viết.
 4. 15

  [+15] Bạn nhận được 50 lượt Liked/Thích

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 5. 10

  [+10] Bạn nhận được 20 lượt Liked/Thích

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 6. 2

  [+2] Bạn được Liked

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 7. 15

  [+15] Bạn đã đóng góp 30 bài viết

  Bạn được +15 điểm thành tích vì đã đóng góp đến 30 bài viết. Cảm ơn bạn!
 8. 1

  [+1] Bài viết đầu tiên

  Bạn được +1 điểm thành tích cho bài viết đầu tiên.
Bên trên