Recent Content by Viruslk90

  1. V

    Event Họp Offline Sale Club TP Hồ Chí Minh 2015

    Phạm Tân Yên ( mới toanh ) : Netmark Distribution , chuyên phân phối phần cứng mạng, các loại cáp mạng , giải pháp mạng, rất mong làm quen mới mọi người . Mobile: (84) 978 351 664 – (84) 94 454 1326| Skype: viruslk90 | (E) yen.pham@netmark.com.vn.
Bên trên