bảo trì máy cấp than

  1. Harker_nb

    Thảo luận Kinh nghiệm sửa chữa máy cấp than nhiệt điện

    Kinh nghiệm bảo trì, sửa chữa máy cấp than nhà máy nhiệt điện Ở nước ta, các nhà máy nhiệt điện đang được xây dựng mới khá nhiều. Tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động. Đi kèm đó là các nhu cầu duy tu, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị cho các nhà máy này hàng năm cũng tăng lên rất nhiều...
Bên trên