bí quyết kinh doanh

  1. T

    Tin tức Bí quyết kinh doanh online chỉ có 1 người vận hành duy nhất

    Bán hàng trực tuyến hiệu quả người nào cũng mong muốn. Nhưng khi chỉ có một thân một mình, làm sao để xoay sở và kinh doanh có lãi? Vậy phải làm thế nào để bán sản phẩm trực tuyến trên mạng hiệu quả, nghĩa là có deals tiếp tục mà bạn vẫn có thể kiểm soát và điều hành được mọi thứ khi chỉ có một...
  2. 1

    Thảo luận Nhận diện thách thức để kinh doanh bứt phá

    Với vốn đầu tư ban đầu hạn chế, nhân sự hạn chế nhưng phải phân bổ nguồn lực vào nhiều hoạt động cùng lúc. Doanh nghiệp cần vượt qua thách thức của cách làm kinh doanh truyền thống. Bạn cần tiếp cận một cách làm khác, cách làm giúp Bạn sang bằng các rào cản về tài chánh: - Để cạnh...
Bên trên