bộ chuyển đổi tín hiệu

  1. P

    Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ sang 4-20mA TxBlock USB Novus Brazil

    Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ TxBlock USB có các đặct tính kỹ thuật như sau: Ngõ vào: tất cả cảm biến nhiệt độ Thermocouples J, K, T, E, N, R, S, B and Pt100, Pt1000 and NTC RTD Ngõ ra: 4-20mA Bù điểm nối lạnh cho thermocouple Độ chính xác: ± 0.1 % đối với Pt100 và Pt1000, ± 0.3 °C for NTC...
Back
Bên trên