cáp 16 lõi

  1. Linh Altek Kabel

    Thảo luận Cáp điều khiển 16 lõi chống nhiễu Altek Kabel

    Cáp điều khiển 16 lõi chống nhiễu Altek Kabel + Tiết diện: 0.5 0.75 1.0 1.5 mm2 + 1 lõi dây gồm 20 sợi đồng nhuyễn + 15 sợi đen đánh số từ 1-15 và 1 sợi tiếp địa vàng xanh + Đường kính 1 sợi: 2.35mm + Đường kính cả vỏ dây: 13.4mm Cáp điều khiển 16x1.5/ Cáp điều khiển 16x1.5 chống nhiễu +...
  2. Linh Altek Kabel

    Thảo luận Cáp điều khiển 12 lõi chống nhiễu - Cáp tín hiệu 12 lõi Altek Kabel

    Cáp điều khiển 12 lõi chống nhiễu - Cáp tín hiệu 12 lõi Altek Kabel 1. Cáp điều khiển 12x0.5/ Cáp điều khiển 12x0.5 chống nhiễu. + Tiết diện: 0.5mm2 + 1 lõi dây gồm 20 sợi đồng nhuyễn + 12 lõi , đánh số từ 1-11 và 1 dây vàng xanh + Đường kính 1 sợi: 1.9mm + Đường kính cả vỏ dây: 11.3mm 2...
Back
Bên trên