cooling

  1. nmq123

    Thảo luận Cung cấp các giải pháp làm mát nhà xưởng

    Nhà xưởng công nghiệp là một môi trường lao động đặc thù với đặc điểm là: - Tập trung đông người - Tập trung nhiều nguồn phát nhiệt Do đó, yêu cầu về xử lý nhiệt để làm mát, tạo ra môi trường làm việc thoải mái nhất cho người lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Một số giải pháp cơ bản: - Thông...
Back
Bên trên