gas lạnh 23

  1. vinhthai1016

    Thảo luận Gas lạnh R23 Kalton

    CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH KHẢI THỊNH Địa chỉ : 2/A3 Cộng Hòa , P12, Quận Tân Bình, TP.HCM. ĐT: 0908 353 743 - 0933 892 060 Web : www.khaithinhree.com Email: khaithinh13@gmail.com R23 được sử dụng trong các hệ thống nhiệt độ lạnh rất thấp. Các ứng dụng phổ biến nhất là trong các hệ thống...
  2. vinhthai1016

    Catalog gas lạnh R23 Kalton Singapore

    CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH KHẢI THỊNH Địa chỉ : 2/A3 Cộng Hòa , P12, Quận Tân Bình, TP.HCM. ĐT: 0908 353 743 - 0933 892 060 Web : www.khaithinhree.com Email: khaithinh13@gmail.com R23 được sử dụng trong các hệ thống nhiệt độ lạnh rất thấp. Các ứng dụng phổ biến nhất là trong các hệ thống...
Bên trên