#goodsalary

  1. Nguyễn Phượng Masan

    Miền Bắc Masan tuyển tổ trưởng điện lạnh

    Masan Tài Nguyên đang tìm kiếm ứng viên tổ trưởng điện lạnh với nhiều chế độ hấp dẫn: - lịch làm 14 ngày nghỉ 7 ngày - có nhà nghỉ cho nhân viên, hỗ trợ tiền ăn - công ty thanh toán tiền tàu xe - bảo hiểm cho bản thân và Vợ con - lương thưởng hấp dânz Yêu cầu bằng trung cấp cao đẳng điện lạnh...
Bên trên