heat pump

  1. bluster

    Thảo luận Tại sao chúng ta nên đánh giá hiệu suất CSPF thay vì COP cho điều hòa không khí?

    Bài viết này có sử dụng một số nội dung từ các nguồn khác nhau, tác giả chỉ biên tập lại cho ngắn gọn và dễ hiểu. Như chúng ta đã biết, thuật ngữ chỉ số COP (Coefficient of performance) được chúng ta sử dụng rất rộng rãi trong việc đánh giá hiệu quả năng lượng của thiết bị điều hòa không khí...
  2. T

    Cần giúp Cấu tạo và nguyên lý dàn ngưng và dàn bay hơi trong máy bơm nhiệt

    Các sư phụ làm ơn chỉ cho em cấu tạo và nguyên lý của dàn ngưng và dàn bay hơi trong máy bơm nhiệt được không ạ? Khi môi chất bị nén trong máy nén thì nó sẽ ở trạng thái như thế nào ạ( khí hay hỗn hợp khí-lỏng)? EM cảm ơn các sư phụ!
Bên trên