heatpump

  1. bluster

    Tin tức Nguyên lý làm việc của hệ thống heat pump CO2

    1. Nguyên lý làm việc Nguyên lý làm việc của máy heat pump CO2 (R744) cũng giống như hầu hết các loại máy heat pump sử dụng môi chất lạnh HFC (R410A, R407C, R134A) hiện nay. Đó là dựa trên nguyên lý của nhiệt động học. Điểm khác biệt là môi chất CO2 sẽ được nén lên áp suất rất cao, ở vùng vượt...
  2. T

    Cần giúp tính toán heat pump

    như trên, các anh cho em xin các tính và chọn heat pump và heat pump thì hoạt động theo h hay theo cảm biến vậy ạ
Bên trên