kính sấy nóng cho kho lạnh

  1. D

    Thảo luận Kính sấy nóng cho kho đông lạnh

    Có bạn nào làm kho đông bằng kính hay có cửa sổ nhìn vào bên trong không? kính kho lạnh không bị đọng sương
Back
Bên trên