máy bơm tõm nước thải

 1. P

  Tin tức 0968868506 máy bơm hút nước thải 11kw, 7.5kw japan tại vn

  0968868506 máy bơm hút nước thải 11kw, 7.5kw japan tại vn Liên hệ Mr kim Ngọc 0968.868.506 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Lạc Hồng VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: [email protected] - thông số sản phẩm: KTZ 35.5 : Công suất 5.5KW, lưu lượng max :66 m3/h, cột áp...
 2. P

  Tin tức 0968868506 máy bơm hút nước thải 2.2kw, 5.5kw miền bắc

  0968868506 máy bơm hút nước thải 2.2kw, 5.5kw miền bắc Liên hệ Mr kim Ngọc 0968.868.506 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Lạc Hồng VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: [email protected] - thông số sản phẩm: KTZ 47.5 : Công suất 7.5KW, lưu lượng max : 84 m3/h, cột áp max...
 3. P

  Tin tức 0968868506 máy bơm hút nước thải 1.5kw, 3.7kw tquốc

  0968868506 máy bơm hút nước thải 1.5kw, 3.7kw tquốc Liên hệ Mr kim Ngọc 0968.868.506 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Lạc Hồng VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: [email protected] - thông số sản phẩm: KTZ 615 : Công suất 15kw, lưu lượng max: 166,8m3/h, cột áp max: 40...
 4. P

  Tin tức 0968868506 máy bơm nước thải lẫn cát 7.5kw, 5.5kw toàn quốc

  0968868506 máy bơm nước thải lẫn cát 7.5kw, 5.5kw toàn quốc Liên hệ Mr kim Ngọc 0968.868.506 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Lạc Hồng VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: [email protected] - thông số sản phẩm: KTZ 615 : Công suất 15kw, lưu lượng max: 166,8m3/h, cột áp...
 5. P

  Tin tức 0968868506 tổng đại lý máy bơm nước thải 7.5kw, 11kw miền bắc

  0968868506 tổng đại lý máy bơm nước thải 7.5kw, 11kw miền bắc Liên hệ Mr kim Ngọc 0968.868.506 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Lạc Hồng VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: [email protected] - thông số sản phẩm: KTZ 47.5 : Công suất 7.5KW, lưu lượng max : 84 m3/h, cột...
 6. P

  Tin tức 0968868506 tổng đại lý máy bơm nước thải 3.7kw, 5.5kw rẻ nhất hn

  0968868506 tổng đại lý máy bơm nước thải 3.7kw, 5.5kw rẻ nhất hn Liên hệ Mr kim Ngọc 0968.868.506 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Lạc Hồng VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: [email protected] - thông số sản phẩm: KTZ 611 : Công suất 11KW, lưu lượng max : 146.4 m3/h...
 7. P

  Tin tức 0968868506 tổng đại lý máy bơm nước thải 1.5kw, 2.2kw châu á

  0968868506 tổng đại lý máy bơm nước thải 1.5kw, 2.2kw châu á Liên hệ Mr kim Ngọc 0968.868.506 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Lạc Hồng VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: [email protected] - thông số sản phẩm: KTZ 35.5 : Công suất 5.5KW, lưu lượng max :66 m3/h, cột áp...
 8. P

  Tin tức 0968868506 chuyên máy bơm nước thải KTZ67.5, 7.5kw nhật bản

  0968868506 chuyên máy bơm nước thải KTZ67.5, 7.5kw nhật bản Liên hệ Mr kim Ngọc 0968.868.506 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Lạc Hồng VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: [email protected] - thông số sản phẩm: KTZ 67.5 : Công suất 7.5KW, lưu lượng max : 126 m3/h, cột...
 9. P

  Tin tức 0968868506 chuyên máy bơm nước thải KTZ45.5, 5.5kw toàn quốc

  0968868506 chuyên máy bơm nước thải KTZ45.5, 5.5kw toàn quốc Liên hệ Mr kim Ngọc 0968.868.506 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Lạc Hồng VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: [email protected] - thông số sản phẩm: KTZ 45.5 : Công suất 5.5KW, lưu lượng max : 99 m3/h, cột...
 10. P

  Tin tức 0968868506 chuyên máy bơm nước thải ktz43.7, 3.7kw tại hà nội

  0968868506 chuyên máy bơm nước thải ktz43.7, 3.7kw tại hà nội Liên hệ Mr kim Ngọc 0968.868.506 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Lạc Hồng VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: [email protected] - thông số sản phẩm: KTZ 43.7 : Công suất 3.7KW, lưu lượng max : 86.4 m3/h...
 11. P

  Tin tức 0968868506 chuyên máy bơm nước thải ktz32.2, 2.2kw chất lượng

  0968868506 chuyên máy bơm nước thải ktz32.2, 2.2kw chất lượng Liên hệ Mr kim Ngọc 0968.868.506 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Lạc Hồng VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: [email protected] - thông số sản phẩm: KTZ 21.5 : Công suất 1.5KW, lưu lượng max : 25.8 m3/h...
 12. P

  Tin tức 0968868506 chuyên máy bơm nước thải ktz21.5, 1.5kw rẻ nhất

  0968868506 chuyên máy bơm nước thải ktz21.5, 1.5kw rẻ nhất Liên hệ Mr kim Ngọc 0968.868.506 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Lạc Hồng VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: [email protected] - thông số sản phẩm: KTZ 21.5 : Công suất 1.5KW, lưu lượng max : 25.8 m3/h, cột...
 13. P

  Tin tức 0968868506 chuyên máy bơm chìm nước thải 11kw, 22kw nhật

  0968868506 chuyên máy bơm chìm nước thải 11kw, 22kw nhật Liên hệ Mr kim Ngọc 0968.868.506 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Lạc Hồng VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: [email protected] - thông số sản phẩm: KTZ 47.5 : Công suất 7.5KW, lưu lượng max : 84 m3/h, cột áp...
 14. P

  Tin tức 0968868506 chuyên máy bơm chìm nước thải 3.7kw, 7.5kw chất lượng

  0968868506 chuyên máy bơm chìm nước thải 3.7kw, 7.5kw chất lượng Liên hệ Mr kim Ngọc 0968.868.506 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Lạc Hồng VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: [email protected] - thông số sản phẩm: KTZ 43.7 : Công suất 3.7KW, lưu lượng max : 86.4 m3/h...
 15. P

  Tin tức 0968868506 chuyên máy bơm chìm nước thải 2.2kw, 5.5kw hàng chuẩn

  0968868506 chuyên máy bơm chìm nước thải 2.2kw, 5.5kw hàng chuẩn Liên hệ Mr kim Ngọc 0968.868.506 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Lạc Hồng VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: [email protected] - thông số sản phẩm: KTZ 615 : Công suất 15kw, lưu lượng max: 166,8m3/h...
 16. P

  Tin tức 0968868506 máy bơm chìm nước thải 7.5hp, 10hp, 15hp hàng nhật

  0968868506 máy bơm chìm nước thải 7.5hp, 10hp, 15hp hàng nhật Liên hệ Mr kim Ngọc 0968.868.506 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Lạc Hồng VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: [email protected] - thông số sản phẩm: KTZ 21.5 : Công suất 1.5KW, lưu lượng max : 25.8 m3/h...
 17. P

  Tin tức 0968868506 máy bơm chìm nước thải 2hp, 3hp, 5hp chính hãng

  0968868506 máy bơm chìm nước thải 2hp, 3hp, 5hp chính hãng Liên hệ Mr kim Ngọc 0968.868.506 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Lạc Hồng VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: [email protected] - thông số sản phẩm: KTZ 22.2 : Công suất 2.2KW, lưu lượng max : 30 m3/h, cột áp...
 18. P

  Tin tức 0968868506 máy bơm chìm nước thải ktz21.5, 2hp japan

  0968868506 máy bơm chìm nước thải ktz21.5, 2hp japan Liên hệ Mr kim Ngọc 0968.868.506 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Lạc Hồng VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: [email protected] - thông số sản phẩm: KTZ 411 công suất 11kw, KTZ 611 công suất 11kw, KTZ 35.5 công...
 19. P

  Tin tức 0968868506 máy bơm chìm nước thải 2hp, 3hp xuất xứ japan

  0968868506 máy bơm chìm nước thải 2hp, 3hp xuất xứ japan Liên hệ Mr kim Ngọc 0968.868.506 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Lạc Hồng VPGD: Số 10 lô B5 KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội Mail: [email protected] Tự hào là đơn vị luôn luôn đi đầu trong các ứng dụng : Bơm tòa nhà cao tầng, Máy...
Back
Bên trên