nước ngoài

  1. D

    Tin tức CÁC PHƯƠNG ÁN CHỖ Ở CHO SINH VIÊN TẠI CANADA

    Bài viết sẽ giúp bạn hiểu hơn về các phương án nhà ở tại Canada cũng như những bất cập/lợi thế của từng loại. Sống trong ký túc xá sinh viên ở xứ sở lá phong Các sinh viên năm đầu tiên thường sống trong ký túc xá sinh viên. Ký túc xá thường được hiểu theo “residence” hoặc đơn giản hơn “rez”...
Back
Bên trên