orifice collector

  1. Huy TH TECH

    Catalogue may gom bui uot-orifice dust collector (TH TECH) 2023-06-09

    Máy lọc ướt là gì? What are wet scrubbers? Máy lọc khí hoạt động bằng cách “tẩy rửa” theo nghĩa đen các luồng khí thải hoặc hạt không mong muốn. Nói một cách đơn giản nhất, máy lọc ướt thực hiện điều này bằng cách sử dụng chất lỏng để thu giữ các hạt này hoặc phản ứng với khí. Mặc dù thuật ngữ...
Back
Bên trên