phần mềm đào tạo trực tuyến

  1. T

    Top 5 phần mềm Elearning phổ biến nhất

    Công nghệ phát triển, nhiều ứng dụng ra đời giúp các doanh nghiệp phát triển hơn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực. Dưới đây là top các phần mềm đào tạo trực tuyến Elearning cho doanh nghiệp được sử dụng phổ biến nhất Phần mềm Canvas Canvas dễ dàng hiệu chỉnh và có thể thích ứng với đa...
Bên trên