solenoid valve

  1. P

    Video cách hoạt động của ba loại van điện từ: đóng mở trực tiếp, gián tiếp và bán trực tiếp

  2. P

    Tháo từng bộ phận van điện từ (Solenoid valve) để xem cấu tạo

    Cấu tạo van điện từ
Back
Bên trên