than hoạt tính nhập khẩu

  1. Huy TH TECH

    THAN HOẠT TÍNH: ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

    Cách sử dụng than hoạt tính phụ thuộc nhiều vào dạng carbon được chọn. Cách phổ biến nhất mà than hoạt tính được sử dụng là trong một khay-‘bed’, trong đó GAC được đặt trong một bình tĩnh và một dòng chất lỏng hoặc khí chảy qua nó. Điều này cho phép GAC hấp thụ các chất gây ô nhiễm từ chất lỏng...
  2. support@dongchau

    Tin tức Than hoạt tính Calgon USA Mỹ dùng lọc nước và lọc khí

    Than hoạt tính Calgon USA Mỹ Nguyên liệu sản xuất: từ gáo dừa được nung yếm khí và hoạt hóa ở nhiệt độ cao, nhiều hơi nước Đặc điểm: Độ xốp, rỗng cực lớn ( có thể kiểm chứng bằng cách cho 1 ít than vào nước, bọt khí sủi lên nhiều chứng tỏ than có độ xốp cao) Ứng dụng: dùng lọc nước: hấp thụ...
Back
Bên trên