thiết kế hệ thống

  1. DTechmep

    Thảo luận HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TẦNG HẦM - LÝ THUYẾT

    Lai là chuổi video của nhà DTech.mep Trainning đây AE ạ. HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TẦNG HẦM - LÝ THUYẾT AE vào xem ở link này nhé ---- #Dtech_mep #thiết_kế_hệ_thống #Điều_Hòa_Không_Khí_Thông_Gió #hệ_thống_Chiller #MEPTraining
Back
Bên trên