tin tức phòng cháy chữa cháy trong nước

  1. B

    Tích cực nâng cao công tác phòng cháy và chữa cháy

    QPTĐ-Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Qua PCCC nhằm nâng cao ý thức, huy động đông đảo người dân tham gia vào các...
Back
Bên trên